T
1
06g0
06g1
09
10

Miasteczko "Posolska Guta" we wsi Protsiv


Tytuł projektu: Zagospodarowanie działki o pow. Protsiv, obwód boryspolski, obwód kijowski
Lokalizacja: Ukraina, obwód kijowski, rejon boryspolski, wieś Protsiv
Powierzchnia projektowa: 325 ha (310 ha + 15 ha VIP)
Status: projekt
Stopień uczestnictwa: rozwiązanie koncepcyjne kompleksu, opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego
Zespół autorski: Bilyakov YP, Solomko NV, Mossokovsky YA

Streszczenie:

Biorąc pod uwagę istniejące trendy w rozwoju osiedli w pobliżu Kijowa i cechy wsi. Protsiv, proponuje się zagospodarowanie nowych obszarów wsi pod obiecujący rozwój obiektów mieszkalnych, przemysłowych, komunalnych i użyteczności publicznej. Przewiduje się utworzenie terenu rekreacyjnego w południowo-zachodniej części wsi. Takie rozwiązanie planistyczne umożliwia oddzielenie go od istniejącej zabudowy i harmonijne połączenie z otoczeniem. Istnieją tereny odpowiednie do tworzenia krótko- i długoterminowych terenów rekreacyjnych zarówno dla mieszkańców, jak i mieszkańców stolicy. Rozwiązanie architektoniczno-planistyczne zabudowy chałup miasta Posolska Guta podporządkowane jest przede wszystkim istniejącemu środowisku naturalnemu, jakim jest środowisko wodne w tej części wsi Protsiv.

Projekt przewiduje stworzenie systemu kanałów przepływowych, który oprócz głównego zadania polegającego na obniżeniu poziomu wód gruntowych, tworzy również korzystny mikroklimat i poprawia atrakcyjność terenu chałup. Projekt proponuje umieszczenie klubu golfowego na terenie domku z zaaranżowaniem treningowego pola golfowego o łącznej powierzchni 4,44 ha (północna część miasta). Na granicy południowej części miasteczka chałupniczego projekt przewiduje budowę dużego obszaru rekreacyjnego, który podkreśli istniejące zasoby naturalne regionu i stworzy sprzyjające warunki do rodzinnych wakacji i weekendowych spacerów na wsi. Usytuowanie kameralnych, położonych w pobliżu lasu hoteli, terenów do uprawiania sportów, wędkarstwa i jazdy konnej zwiększy i zwiększy atrakcyjność takiej rekreacji.

Na terenie miasta „Posolska Guta” występują dwa rodzaje zabudowy: chałupa z przewagą działki 0,25 ha oraz blok „kamiennic” o powierzchni 0,03-0,04 ha.

CONTACT US & FIND OUR OFFICE


ADRES NA UKRAINIE

  • Zadzwoń do nas pod numer +380 44 2277-145
  • Od poniedziałku do soboty od 9:00 do 18:00
  • info@av-ua.com
  • Kijów, ul. Bohdana Havrilishina 7

ADRES W POLSCE

  • Zadzwoń do nas pod numer +48 731 444 612
  • Od poniedziałku do soboty od 9:00 do 18:00
  • oleksa@av-pl.com
  • ul. Smulikowskiego 1/3,lok 1